Interpelacja

Stanisław Dzwonnik                                                                                             Pan Wojciech Saługa 
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego                                       Marszałek Województwa Śląskiego

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich podjęto temat braku wody w wielu miejscowościach naszego województwa. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się wsie na obrzeżach naszego regionu w Miasto-Gminie Koniecpol w powiecie częstochowskim.

Od kilku miesięcy 1300 osób zamieszkujących Miasto-Gminę Koniecpol pozbawionych jest stałego dostępu do wody. Przyczyną zaistniałej sytuacji były wysokie temperatury ,które spowodowały osuszenie studni.

Sytuację pogarsza brak pewność co do jakości wody, która ewentualnie mogłaby pojawić się w studniach w wyniku opadów atmosferycznych.

Naprawę obecnego stanu rzeczy i zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do czystej wody umożliwi budowa wodociągu o długości 33 km którego szacowany koszt może wynieść ponad 15 milionów złotych.

Stały dostęp do wody pitnej w Polsce w XXI w. jest rzeczą oczywistą.

Sytuacja finansowa misto-gminy Koniecpol nie pozwala na samodzielne udźwigniecie inwestycji.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o dofinansowanie budowy wodociągu na ternie Miasta-Gminy Koniecpol mającego zapewnić dostęp do wody jego mieszkańcom.

Ze względu na ważność sprawy zwracam się do Pana Marszałka o pilne rozważenie pomocy finansowej mieszkańcom miejscowości dotkniętych brakiem wody.

Szanowni Państwo
Serdecznie dziękuję za wsparcie okazane mi w trakcie kampanii i za każdy głos oddany na moją osobę.
Niestety nie udało się mi się zdobyć mandatu poselskiego. Mimo wszystko chcę i będę dalej wcielał w życie wszystkie swoje założenia na szczeblu wojewódzkim jako Radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

Obiecuję dalej rzetelnie i skutecznie działać na rzecz regionu częstochowskiego i jego mieszkańców. Swoje postulaty programowe dotyczące edukacji nieprzerwania realizuję i realizować będę nadal jako Dyrektor ZSTiO w Częstochowie.
Jeszcze raz z całego serca dziękuję wszystkim osobom,które oddały swój cenny głos na mnie. Jesteśmy jednym narodem z jednym wspólnym celem: zbudowaniem lepszego jutra dla Polski. Dlatego też o poprawę jakości życia całego społeczeństwa walczyć będę nadal.
Bo najlepszym środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest nieustanna praca nie tylko w okresie kampanii wyborczej.
Działam dalej !

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

Drodzy mieszkańcy Częstochowy i powiatu częstochowskiego, Myszkowa i powiatu myszkowskiego, Kłobucka i powiatu kłobuckiego , Lublińca i powiatu lublinieckiego.

  Jak już wcześniej informowałem podjąłem decyzje o stracie w wyborach parlamentarnych w trakcie których ubiegać będę się    o mandat posła na sejm RP w związku z tym chciałem przedstawić wam najistotniejsze punkty mojego programu które chciałbym zrealizować w parlamencie.

   Pierwszą i najważniejszą sprawą jest brak pracy. Nie możemy pozwolić pogłębiać się kryzysowi na rynku pracy .

Musimy jasno i stanowczo powiedzieć STOP bezrobociu.

W tym celu należy zreformować system szkolnictwa zawodowego zaprzestać kształcenia osób bez konkretnych kwalifikacji.

  Wszyscy dobrze pamiętamy jak  prosperowały szkoły zawodowe w miastach naszego regionu. Musimy przeorganizować kierunki nauczania- rozwijajmy zawody mające przyszłość na rynku pracy : stolarz elektryk tapicer czy drukarz.

  Stawiajmy na kierunki ścisłe i techniczne w szkolnictwie wyższym. Dajmy młodzieży  skuteczne narzędzia orientacji na rynku pracy. Bezrobotnym należy pomóc w doskonaleniu zawodowym które pozwoli im dostosować już nabyte wykształcenie do obecnych wymagań pracodawców. Problemem niestety nie jest tylko bezrobocie, ale również sytuacja osób zatrudnionych na niezwykle krzywdzących umowach śmieciowych.

  Stanowczo mówię NIE wyzyskiwaniu pracowników. Praca nie może być przywilejem.

Drugim problemem z którym się borykamy jest sytuacja panująca w służbie zdrowia.

Należy zatrzymać szkodliwą prywatyzację szpitali. Szpitale nie mogą stać się przedsiębiorstwami służącymi do zarabiania pieniędzy.

 Nie można stawiać zysku ponad pacjentem. Dostęp do dobrej jakości leczenia musi być równy. Warto również powrócić do znanych z dawnych lat gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach dzięki temu zapewnimy naszym dzieciom  stałą opiekę zdrowotną.

 

Musimy położyć nacisk na rozwój ekonomii społecznej wciąż jest wiele osób które same sobie nie radzą.

  Należy również wesprzeć młodych borykających się z problemami mieszkaniowymi. Trzeba wdrożyć sprawne programy wsparcia przy zakupie mieszkań nie zapominając o  osobach które dziś borykają się z problemem kredytów zarówno w frankach jak i złotych. Państwo musi wspierać i chronić obywatela nie banki.

Moim marzeniem jest zapewnienie wszystkim obywatelom równych szans rozwoju, równego dostępu do służby zdrowia i możliwości znalezienia dobrej pracy tu w kraju. Ponieważ swój program chce budować w oparciu o realne potrzeby mieszkańców proszę Was o nadsyłanie waszych sugestii  na adres email stanislaw5dzwonnik@gmail.com

Szczegółowy program znajdziecie państwo w zakładce Program

Centrum Aktywizacji Cyfrowej w Gminie Rędziny

Dnia 4 września 2015 roku uczestniczyłem w otwarciu Centrum Aktywizacji Cyfrowej w Gminie Rędziny.
Piękna pracownia doskonale wyposażona w sprzęt komputerowy będzie bardzo dobrze służyć mieszkańcom.
Wykluczenie cyfrowe wciąż jest faktem i dotyczy wielu osób szczególnie w wieku 50+. Ważne jest wzmocnienie kapitału społecznego,bo po przez szkolenia otwierające nowe możliwości zapobiegamy spowolnieniu rozwoju gospodarczego i cyfrowego.

11997373_869271363156738_123127394_n (2)11997373_869271396490068_1205810263_n804604_869271416490066_1789434407_n (1)

Dożynki Powiatowe w malowniczym Lelowie

Uczestniczyłem w XVI Dożynkach Powiatowych w malowniczo położonym Lelowie.
Warto zwrócić przy okazji święta plonów uwgę na to, iż bieżący rok jest szczególnie trudny dla polskiego rolnictwa ze względu na panującą od kilku tygodni susze.
Pamiętajmy jak trudna i szlachetna jest praca Rolnika.dozy dozynki

Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Mykanów

Dnia 23 sierpnia 2015 roku miałem przyjemność uczestniczyć w niezwykle ciekawej rywalizacji jednostek OSP z terenu Gminy Mykanów.
Zawody miały miejsce w Czarnym Lesie. Zwyciężyła jednostka OSP Mykanów, serdecznie gratuluje. Na szczególną uwagę zasłużyła żeńska drużyna OSP Grabowa!
W zawodach uczestniczyło 11 jednostek OSP wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję!osp 2 osp 3 osp 4

Podjąłem decyzje

Szanowni Państwo

Od roku 2010 dzięki Wam sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa śląskiego.

W okresie tym złożyłem szereg interpelacji. Interweniowałem w wielu ważnych dla społeczeństwa sprawach, starałem się być zawsze tam gdzie pomocy potrzebował człowiek i gdzie toczyły się rozmowy istotne dla naszego regionu.

Wszystkie podejmowane przeze mnie inicjatywy skierowane były w stronę poprawy jakości życia mieszkańców naszych miast i wsi, bo najważniejsze było i jest dla mnie czynienie ziemi częstochowskiej miejscem przyjaznym ludziom, dbanie o jej nieustanny rozwój.

Rozwój zrównoważony którego beneficjentami są wszyscy obywatele naszego regionu bez względu na uposażenie, płeć, wiek czy wykonywaną pracę.

Wciąż jest bardzo dużo spraw ,które wymagają wysiłku by nasz region był lepiej doceniany ,a przede wszystkim żeby był miejscem , w którym warto mieszkać i żyć.

   Żeby tak się stało czeka nas jeszcze wiele pracy, nie tylko tej tu na miejscu ale i na wyższych szczeblach ponieważ na sytuację lokalną wpływ ma również sytuacja ogólnopolska.

Aby osiągnąć ten cel trzeba uporać się w pierwszej kolejności z problemami na rynku pracy, ze szkodliwą prywatyzacją służby zdrowia i najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Należy zwiększyć wsparcie dla ludzi młodych i położyć nacisk na ekonomie społeczną z uwzględnieniem pomocy ludziom, którzy sami sobie nie radzą.

To tylko nieliczne z dotyczących nas problemów.

Niestety dziś ważne dla Polek i Polaków sprawy spychane są na boczny tor przez tematy zastępcze szczególnie te dotyczące szeroko rozumianej sytuacji międzynarodowej.

Polska wraz ze swoimi problemami jest tu i teraz i to najpierw z nimi trzeba się uporać.

Szanowni Państwo

   Pragnę poinformować ,że podjąłem niezwykle ważną dla mnie decyzję o kandydowaniu w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Zwracam się z ogromną prośbą o poparcie mojej osoby i pomoc w kampanii w trakcie której ubiegać będę się o mandat Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

W swojej długoletniej pracy zawodowej i społecznej zawsze kierowałem się uczciwością i rzetelnością. Dalej chcę budować lepsze jutro naszego regionu i Polski.

                                                                                                 Z wyrazami szacunku

                                                                                                   Stanisław Dzwonnik

Szanowni Państwo! Moi Drodzy!

Dzięki Państwa poparciu mojej osoby w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego uzyskałem mandat radnego. To wielki zaszczyt reprezentować mieszkańców Częstochowy,Myszkowa,Kłobucka i powiatów częstochowskiego,kłobuckiego,myszkowskiego w Sejmiku.
Jestem ogromnie wdzięczny za zaufanie jakim mnie obdarzyliście. Będę działał na rzecz Mieszkańców naszego regionu najlepiej jak potrafię.
Jeszcze raz z całego serca dziękuję!

Z wyrazami szacunku

Stanisław Dzwonnik